padelspeler op de baan
Algemeen

De spelregels van padel op een rij

Wat zijn precies de spelregels van padel? Dat de puntentelling hetzelfde is als bij tennis, weten de meeste mensen wel. En dat je de muur mag gebruiken ook. Maar hoe werkt dat met dat hek? En mag je eigenlijk ook buiten die kooi een bal slaan? In dit artikel staan we stil bij alle spelregels die bij een potje padel komen kijken.

Een punt winnen bij padel

Laten we aan het begin beginnen: hoe win je een punt?
Het punt is voor jou wanneer je:

 • … de bal over het net speelt en deze stuitert twee keer op de helft van de tegenstander;
 • … de bal over het net speelt, deze stuitert één keer en komt dan buiten de kooi terecht;
 • … de bal over het speelt en je tegenstander krijgt de bal niet terug op jouw helft (bijvoorbeeld omdat hij de bal uit slaat, of in het net).

Wanneer is een bal uit?

Dat er een muur om de baan heen staat, betekent natuurlijk niet dat de bal nooit uit is. De bal is pas in als deze eerst de grond raakt en daarna pas de muur (of het hek). Met andere woorden: als je de bal direct tegen de wand (of het hek) slaat, is deze uit. De enige uitzondering: je mag de bal via de wand aan je eigen kant van de baan terugspelen naar de overkant. Aan de overkant moet de bal dan wel weer eerst de grond raken.

Spelregels padel: de puntentelling

Nu je weet hoe je een punt scoort, is het vervolgens zaak om een game te gaan winnen. Daarna een set en uiteindelijk de wedstrijd. Oftewel: game, set, match.

Een game winnen

Een game win je, simpel gezegd, door vier punten te winnen voordat je tegenstander dat doet. Met het eerste punt kom je op 15, daarna kun je naar 30, naar 40 en naar een gewonnen game. Staan beide spelers op 40, dan moet je twee punten op rij maken om de game te winnen. Oftewel: deuce – voordeel – game.

Volg je het nog? Hier een voorbeeld van het scoreverloop in een game, waarbij Team A serveert:

 • Team A wint het eerste punt: 15 – 0
 • Team B wint het tweede punt: 15 – 15
 • Team B wint het derde punt: 15 – 30
 • Team A wint het vierde punt: 30 – 30
 • Team A wint het vijfde punt: 40 – 30
 • Team B wint het zesde punt: 40 – 40 (deuce)
 • Team A wint het zevende punt: voordeel team A
 • Team A wint het achtste punt: game team A

Een set winnen

Om een set te winnen, heb je 6 gewonnen games nodig. Maar: je kunt een set alleen winnen met minimaal twee games verschil. Dus je kunt een set wel met 6 – 0, 6 – 3 of 7 – 5 winnen, maar niet met 6 – 5. Wanneer beide teams op 6 games staan (dus de stand in de set is 6 – 6), volgt een tiebreak. Dit is een speciale, beslissende game.

De tiebreak

In de tiebreak gaat het erom als eerste op 7 gewonnen punten te komen. Voor de duidelijkheid: de puntentelling van 15 – 30 – 40 geldt niet in de tiebreak. Hier wordt het ineens ‘gewoon’ 1-0, 2-0, 2-1, etc. Het team dat als eerste op 7 komt, wint de tiebreak en de set. En ook hier moet dat gebeuren met minimaal twee punten verschil. Dus 7 – 2, 7- 5, 9 – 7 of 13 – 11, bijvoorbeeld. Win je de tiebreak, dan win je ook de set. De uitslag van de set is dan 7 – 6.

Het team dat aan de beurt is om te serveren, begint de tiebreak met één servicebeurt vanaf de rechterkant van de baan. Vervolgens krijgen beide teams steeds twee servicebeurten tot aan het eind van de tiebreak. Na zes punten wordt er van baanhelft gewisseld.

Er is ook nog een speciale versie van de tiebreak: de supertiebreak. Deze heeft hetzelfde verloop als een normale tiebreak, alleen kun je pas bij 10 punten winnen. De supertiebreak wordt bij sommige toernooien gebruikt in plaats van een beslissende derde set. Deels om tijd te besparen, deels om het nog spannender te maken voor het publiek.

De wedstrijd winnen

Padelwedstrijden gaan vrijwel altijd volgens het principe ‘best of three’. Je moet dus 2 sets winnen om de partij te winnen. Een derde set kan als een gewone set worden gespeeld, of als een supertiebreak. Dat kan verschillen per toernooi of competitie.

Spelregels padel: het spelverloop

De servicevolgorde

Aan het begin van een partij wordt bepaald welk team mag beginnen met serveren. Dat kan door middel van tossen (kop of munt), waarbij de winnaar mag kiezen om te beginnen met serveren of niet. Je kunt er ook voor kiezen om de baanhelft te bepalen waar je begint. Het andere team mag dan kiezen wie als eerste serveert.

Vooral op lager niveau wordt vaak gekozen voor een Spaanse toss. De bal wordt dan in het spel gebracht, waarbij iedere speler de bal eerst één keer moet raken voordat het punt ‘open’ is. Nadat alle vier de spelers de bal hebben geraakt, begint de rally. Wie het punt wint, mag kiezen welk team begint met serveren. Ieder team bepaalt zelf wie van de twee spelers als eerste serveert. Deze volgorde moet vervolgens de rest van de set worden aangehouden. Een eventuele tiebreak hoort hier dus ook bij. Aan het begin van een nieuwe set mag de volgorde worden veranderd.

De service

Ieder punt begint met een service, ook wel de opslag genoemd. Het serverende team begint aan de rechterkant van de baan met serveren. De bal wordt schuin over het net gespeeld, waarbij deze in het servicevak van de tegenstander moet stuiteren. Voor deze service geldt een aantal regels:

 • De service wordt onderhands gespeeld
 • De serveerder moet de bal achter de servicelijn laten stuiteren voor hij deze slaat
 • De bal mag niet boven heuphoogte worden geslagen
 • De serverende speler moet minimaal één voet op de grond houden
 • Beide voeten moeten achter de servicelijn blijven tot de bal is geraakt
 • De bal moet rechtstreeks in het servicevak van de tegenstander stuiteren
 • De bal moet eerst de grond raken (in het servicevak van de tegenstander) voordat deze de glazen wand raakt
 • De bal mag bij een service niet het metalen hek raken
 • De serveerder heeft steeds twee pogingen voor de service
 • Een bal die via het net ‘in’ valt, telt niet als fout. De serveerder heeft dan alsnog twee pogingen. We noemen dit een ‘let’.

Lees ook: 6 tips voor een betere service bij padel

Als de service correct is gespeeld, begint de rally. Met als eerste de return.

De return

Dit is de eerste slag na de service, die dus altijd wordt gespeeld door het ontvangende team. Voor de return geldt, net als voor de service, dat de bal eerst moet stuiteren. Een verschil met de service is dat de richting vrij is. Je mag de return dus diagonaal spelen, maar ook rechtdoor. De speler die de return speelt, mag de bal direct na de stuit spelen. Maar hij mag er ook voor kiezen om de bal eerst (via de grond) op de achter- of zijwand te laten komen en hem daarna te slaan (zonder de bal een tweede keer te laten stuiteren).

Lees ook: Verbeter je return met deze tips

Van speelhelft wisselen

Na iedere oneven game wisselen de teams van speelhelft. Dat betekent dus direct na de eerste game en daarna steeds na twee games. In een tiebreak wissel je steeds na zes punten van speelhelft, dus bijvoorbeeld bij 3 – 3 of 5 – 1.

Ben je een keertje vergeten te wisselen, doe het dan direct wanneer de fout wordt ontdekt. De punten hoeven niet te worden overgespeeld.

Spelregels padel: FAQ

Is een bal uit wanneer deze op de onderrand van het glas komt?

De bal is in wanneer deze eerst de grond raakt. En de bal is uit wanneer deze eerst het glas raakt. Dat klinkt simpel, maar soms is het moeilijk te zien. Komt de bal op het randje, dan kun je discussie hebben. Gelukkig zijn er dan twee dingen om op te letten: de hoek van de bal en de spin die eraan zit.

De hoek van de bal
De vuistregel is: wanneer de bal hoger terugkomt van de muur dan hij tegen de muur aan kwam, is deze in. En komt de bal lager terug, dan is deze uit.

spelregels van padel: bal via de wand in of uit

De spin
Ook hier gaat het om een algemene richtlijn (en geen absolute waarheid). Over het algemeen kun je stellen dat wanneer de bal met backspin van de muur komt, deze in is. Je kunt de bal dan ook zien terugstuiteren richting de muur. Komt de bal met topspin van de muur, dan is deze uit. Je ziet de bal dan sneller wegrollen richting het midden van de baan.

Moet je als ontvangende partij bij een service achter de servicelijn staan?

Nee, dit hoeft niet. Je mag zelf weten waar je gaat staan. Verwacht je een erg trage service, dan kun je dus ook in het vak gaan staan.

Mag je als speler het net aanraken?

Nee, tijdens een punt mag dat niet. Wanneer een speler tijdens het punt het net aanraakt met zijn racket of lichaam, is het punt voor de tegenstander.

Mag je over het net reiken om de bal te slaan?

Niet altijd. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Je mag over het net reiken met je racket in de volgende gevallen:

 • De bal komt terug van je eigen achterwand;
 • De bal heeft op jouw helft gestuiterd en gaat met backspin weer richting de helft van je tegenstanders;
 • Bij het doorzwaaien na een volley of smash (maar alleen als je de bal nog op je eigen helft raakt)

Mag je de bal via de netpaal spelen?

Ja, de netpaal is gewoon onderdeel van het net. Een bal via de netpaal wordt dus hetzelfde behandeld als een bal via de netrand.

Mag je de bal ook buiten de kooi spelen?

Ja, als een bal via jouw speelhelft buiten de kooi wordt gespeeld, mag je de kooi uit om de bal terug te spelen. Dit oogt spectaculair op YouTube en komt op het allerhoogste niveau natuurlijk voor, maar bij de meeste padelpotjes op amateurniveau zul je dit niet snel zien.

Mag je de bal via het metalen hek spelen?

De bal mag na de eerste stuit het metalen hek raken en daarna weer gespeeld worden. Direct via het hek spelen (dus zonder stuit) is nooit toegestaan. Let op: een service mag niet via het hek worden gespeeld, ook niet na de eerste stuit.

Moet je padel altijd met zijn vieren spelen?

Officiële wedstrijden in padel zijn altijd in de vorm van dubbelspel, dus 2 tegen 2. En ook op recreatief niveau wordt vrijwel altijd met zijn vieren gespeeld. Je kunt wel een 1-tegen1-vorm spelen als je dat leukt vindt, of als je niet genoeg spelers hebt.

Hoe speel je 1 tegen 1 padel?

Er zijn verschillende opties om een enkelspel te spelen in padel. Je kunt ervoor kiezen om diagonaal te spelen. Wanneer jij dan aan de rechterkant begint, moet je elke bal in het linkerdeel van je tegenstanders baan spelen (en vice versa). Ook kun je ervoor kiezen om rechtdoor te spelen: dan gebruik je dus alleen de linker- of rechterhelft van de baan.